Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

CẮT ÉP NHUỘM

Thời gian thực hiện: 3 tiếng 30 phút ~ Giá dịch vụ: ¥16,000 ~ ¥19,000

CẮT ÉP TRÊN UỐN DƯỚI NHUỘM

 • Thời gian thực hiện: 5 tiếng ~
 • Giá dịch vụ: ¥21,000 ~ ¥23,000

CẮT GỘI

 • Chi tiết dịch vụ: Cắt + Gội + Sấy tạo kiểu
 • Thời gian thực hiện: 20 phút ~ 30 phút
 • Giá dịch vụ: ¥2000

CẮT NHUỘM MÀU THỜI TRANG

 • Thời gian thực hiện: 3 tiếng
 • Giữ màu lên tới 2~3 tháng
 • Tẩy không đau, không rát
 • Giá dịch vụ: ¥8000 ~ ¥10,000

CẮT NHUỘM MÀU THƯỜNG

 • Thời gian thực hiện: 1h30phút
 • Giữ màu: 3 tháng
 • Giá dịch vụ: ¥5000

CẮT UỐN

 • Thời gian thực hiện: 2 tiếng
 • Giữ nếp 2 ~ 3 tháng
 • Giá dịch vụ: ¥7000

CẮT UỐN NHUỘM

 • Thời gian thực hiện: 4 tiếng ~
 • Giá dịch vụ: ¥17,000 ~¥19,000

CẮT UỐN NHUỘM MÀU THỜI TRANG

 • Thời gian thực hiện: 4 tiếng
 • Giá dịch vụ: ¥12,000 ~ ¥14,000

CẮT UỐN NHUỘM MÀU THƯỜNG

 • Thời gian thực hiện: 2 tiếng 30 phút
 • Giữ nếp 2 ~ 3 tháng
 • Giá dịch vụ: ¥9000

CẮT UỐN NHUỘM PHỤC HỒI

 • Thời gian thực hiện: 4 tiếng 30 phút ~
 • Giá dịch vụ: ¥21,000 ~ ¥23,000

ÉP SIDE

 • Thời gian thực hiện: 30 phút
 • Giúp tóc giữ nếp và vào nếp gọn gàng
 • Giá: ¥2000

NHUỘM HIGHT-LIGHT

 • Thời gian thực hiện: 3 tiếng
 • Giá dịch vụ: ¥1000 ~ ¥3000