Hiển thị tất cả 5 kết quả

ÉP SIDE

 • Thời gian thực hiện: 30 phút
 • Giúp tóc giữ nếp và vào nếp gọn gàng
 • Giá: ¥2000

NHUỘM HIGHT-LIGHT

 • Thời gian thực hiện: 3 tiếng
 • Giá dịch vụ: ¥1000 ~ ¥3000

NHUỘM MÀU THỜI TRANG

 • Tẩy không đau, không rát
 • Giữ màu bền từ 2 ~ 3 tháng
 • Thời gian thực hiện: 3 ~ 4 tiếng
 • Giá dịch vụ: ¥6000 ~ ¥8000

NHUỘM MÀU THƯỜNG

 • Nhuộm nhanh
 • Lên màu chuẩn
 • Thời gian thực hiện: 1 tiếng
 • Giá dịch vụ:  ¥3000

UỐN TÓC

 • Giữ nếp 2~ 3 tháng
 • Dễ dàng chăm sóc và giữ nếp
 • Thời gian thực hiện: 1 tiếng 30 phút
 • Giá dịch vụ: ¥5000