Hiển thị tất cả 3 kết quả

CẮT ÉP NHUỘM

Thời gian thực hiện: 3 tiếng 30 phút ~ Giá dịch vụ: ¥16,000 ~ ¥19,000

CẮT ÉP NHUỘM PHỤC HỒI

  • Thời gian thực hiện: 3 tiếng 30 phút
  • Giá dịch vụ: ¥20,000 ~ ¥23,000

CẮT UỐN NHUỘM PHỤC HỒI

  • Thời gian thực hiện: 4 tiếng 30 phút ~
  • Giá dịch vụ: ¥21,000 ~ ¥23,000