Hiển thị tất cả 4 kết quả

NHUỘM MÀU THỜI TRANG

  • Thời gian thực hiện: 3 tiếng ~
  • Giá dịch vụ: ¥10,000 ~ ¥12,000

NHUỘM MÀU THƯỜNG

Thời gian thực hiện: 1 tiếng ~ Giá dịch vụ: ¥5000

PHỤC HỒI

  • Thời gian thực hiện: 40 phút
  • Giá dịch vụ: ¥4000