Hiển thị tất cả 4 kết quả

ÉP TÓC

  • Thời gian thực hiện: 2 tiếng
  • Giá dịch vụ: ¥8000 ~ ¥10,000

ÉP TRÊN UỐN DƯỚI

  • Thời gian thực hiện: 4 tiếng ~
  • Giá dịch vụ: ¥13,000 ~ ¥15,000

PHỤC HỒI

  • Thời gian thực hiện: 50 phút ~
  • Giá dịch vụ: ¥6000

UỐN TÓC

  • Thời gian thực hiện: 2 tiếng 30 phút ~
  • Giá dịch vụ: ¥9000 ~ ¥12,000