Hiển thị tất cả 10 kết quả

MÀU CAM

¥1,400
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU ĐỎ CHERRY

¥1,400
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU HỒNG

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU KHÓI

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU KHÓI TÍM

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU NÂU KHÓI

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU RÊU

¥1,400
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU TONE NÂU CÁC LOẠI

¥9,000
Sét nhuộm bao gồm:
 • Lược nhuộm
 • Oxy trợ nhuộm
 • Màu nhuộm

MÀU XANH KHÓI

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

THUỐC ÉP SIDE NAM

¥1,200
 • Tặng kèm lược nhuộm
 • Lọ 120ml ép được 3 đấu nam