Hiển thị tất cả 8 kết quả

MÀU CAM

¥1,400
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU ĐỎ CHERRY

¥1,400
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU HỒNG

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU KHÓI

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU KHÓI TÍM

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU NÂU KHÓI

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU RÊU

¥1,400
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm

MÀU XANH KHÓI

¥1,900
 • Tẩy không đau, không rát
 • Lên màu chuẩn
 • Tặng kèm lược nhuộm